خودم و خدا

خدایا دستمو بگیر

30
خدایا هوامو داشته باش

خدایا کمکم کن

[ پنجشنبه بیست و هفتم شهریور 1393 ] [ 23:39 ] [ mahya ] [ ]
29
خدایا دارم دق میکنم

حلالش نمیکنم

خدایا دستمو بگیر

[ سه شنبه بیست و پنجم شهریور 1393 ] [ 23:27 ] [ mahya ] [ ]
28
خدا جون حواست بهم هست؟

[ سه شنبه بیست و پنجم شهریور 1393 ] [ 16:24 ] [ mahya ] [ ]
27
خدایا دو دلم

راه درستو پیش روم بذار

عاشقتم

[ یکشنبه بیست و سوم شهریور 1393 ] [ 15:35 ] [ mahya ] [ ]
26
خدایا یه کاری کن خدایا خواهش میکنم 

خدایا تکلیفمو روشن کن

منو از این سردرگمی دربیار

[ شنبه بیست و دوم شهریور 1393 ] [ 0:12 ] [ mahya ] [ ]
25
خدایا عاشقتم هوامو داشته باش

هرچی صلاحمه و خیرش در اونه واسم پیش بیاد

[ جمعه بیست و یکم شهریور 1393 ] [ 17:22 ] [ mahya ] [ ]
24
 

خدایا شکرت عاااااشقتم

 

معجزه کردی

[ پنجشنبه بیستم شهریور 1393 ] [ 16:49 ] [ mahya ] [ ]
23
 

خدایا تو رو به عظمتت قسمت میدم خواهرم موفق شه

 

خدایا قدرتتو نشون بده خدایا مهربونیتو نشونم بده

 

[ پنجشنبه بیستم شهریور 1393 ] [ 14:1 ] [ mahya ] [ ]
22
 

خدایا شکرت

 

باورم نمیشه

 

خدایاااااااااااا عاشقتم

 

عااااااااشقتم

 

خدایا همیشه هوامو داشته باش

 

[ پنجشنبه بیستم شهریور 1393 ] [ 11:4 ] [ mahya ] [ ]
21
 

خدایا خستم از زخم زبون خیلیا

 

پناهم بده ای خدا

 

حواست بهم باشه

 

آبرومو حفظ کن ای خدای ستار

 

خدایا زودتر به حاجتم برسم

 

[ چهارشنبه نوزدهم شهریور 1393 ] [ 1:5 ] [ mahya ] [ ]